איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוכסטר נתן   מיודובסקי חיים   רטנר מאיר
בן דור (בונדר) אהרון   מלמד מרדכי   שאלתיאל יאיר
בראון אליהו   מנצור רחמים   שאלתיאל יעקב ג'קו
גוטגולד יעקב   עראקי פנחס   שאלתיאל סמי
דראי פרדי   פסטרנק משה   שלח (שולוחוביץ) חיים
הלוי אברהם   קלדרון יוסף יוסי