איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדר (קפלן) שולמית   פורת טובה   שטדלר (ישראלי) רזיה
גולינקין (מארקובה) חנה ניוניה   צוקרמן יהודית ג'ודי   שליט"א (שליטא) (קושלן) חיה
הופנקו (קרישבסקי) לינה רחל לאה   צייזלר גכטמן בת שבע   שליטא כץ גאיה
פולני נעמי   קרלין (הנדרסון) מרים