איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דגמי אליהו   לוין מאיר   שמאי רונן
ויטחנובסקי חיים   ליזרוביץ משה   שפירא משה
זאיק יעקב   פרנס חיים   שקולניק משה
חיטרוש יוסף   רוזנפלד משה    
יוסף ברוך   שבל מנחם