איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וינברג חנה   טרכטנברג (לויצקי) מרים מאשה   פרוינד פריץ
ויסר טובה   כץ (שטינמן) שרה אסתר   שנידר (שניידר) חיה
ורדי ד"ר   מייזנר גרשון   שניידר טובה
זוסמנוביץ רבקה ורה   מינקוב שולמית    
טולמצקי (ויסר) טובה   פירסט (קאהן) חוה אנה