איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אופנהיימר משה   זרחי ישעיה   קוולמן ארווין
גולדנברג מאיר וולף   טנצר שמואל שמוליק   קמניצר קורט
דן ד"ר   פרימן עמנואל   שרן ארבל
זיידמן (שמעון) סימון   פרנקנשטיין משה מנפרד