איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מדליה ליב אריה ליאון   קלוצמן מיכאל   שטיין חיים מאיר
מזור הרצל   קלורפיין ישראל   שטיין מנחם מקס מרק
מזור עמוס   קרישבסקי גרשון יצחק   שיבולת שלמה
מזי"א אהרן מאיר   קרישבסקי משה מוריס   שיין יוסי
מטמן כהן אברהם   רוזן גד   שילוני אברהם
מרקוביץ מתתיהו   רוזנבליט ליאו אליעזר   שליט אייבן
מרקוס ברוך ברונו   רוזנברג פרץ פריץ   שליט מרדכי מקסימיליאן
סמול (שמוליצנסקי) ליב ליאון   רוזנפלד הנרי הרמן   שליט משה אהרון ד"ר מוריס
פינברג מרקוס   רוזנר רודולף רפאל   שמוליצ'נסקי רודולף ראובן
פינשטיין חנניה   רוחלין אסף אוסקר   שפינר ליאון
פירסט קורט   רוטברג זאב   שפיר אילן
פרט מאיר   רטנר אברהם   שפירא ראובן רוברט
צייטלין מדליה נחום   ריבקינד אברהם אבי   שקולניק אליעזר
קולברג אליעזר   שוב סם   שרייבמן דב ג'ררד
קטורי רוברט   שוורץ קורט   תובל (וילקנסקי) עמוס