איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוז מיכאל   יודילוביץ ישבעם   פלמן אברהם
און נריה   יצחייק עופר   פלמן חיים
בית הלחמי נגה   יצחקי אביגדור   פרומקס אילן
בן ארצי צחי   לוי עובדיה   פרי דוד
בן גל (בנקהלטר) ראובן   מאירסון אהרן   פרידמן משה
ברוש (ברשבסקי) אביב   מדמוני יצחק   פרנק אחו
גורדון אברהם זאב   מילמן יורם   צוקרמן אמיר
גינזבורג נח   מנט שי   צור דב
הוד עודד   נתנזון גיא   קראוס אריה
הילמן זוהר   סופר מרדכי   ראובני יזהר
וכסלר חנוך העניק   עומר חיים   ראובני ישראל
ולד יובל   פאפו ז'ק יעקב   שרון (שורצשטרק) אריה
זילברשטיין יובל   פטרון גרשון   תמיר זאב
זיסמן מייקל   פייזר ג'ון    
טפר שלמה   פלברט יהושע