איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלקין גרשון   גולן (ג'מילי) יהודה   פולק יוסף
ברד אברהם   גיל (ג'מילי) חנניה   קוזי יוסף נחום
ג'מילי יוסף   הלפרין הכהן ישראל חיים   קלדרון אהרון
ג'מילי משה   זיגר יוסף   קלדרון דוד
גבריאלוב דוד   טביב חותי שלמה   רחבי סלים
גבריאלוב שמעון
הורים: דוד, שושנה שולה; בת זוג: אביטל; לידה: 1959
  נהמי יחיא זכריה   שפירא יהודה לייב
גבריאלוב שמעון
בת זוג: חסיה
  נהמי שלמה