איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדמן מרדכי מוטי   פינשטיין (קטוביץ) אסתר אתי   פרידריך יצחק
גפני תמר   פירסט מנחם מנדל   רוזנפלד מיכל
האן דוד   פריד (פינס) דפנה   שובלי ימואל
כהן ציפי   פרידמן יוסף   שניידר צחי יצחק