איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב אברהם   חוינה יהודה   מלמד מרדכי
אברמוב מיכה מיכאל   חרש ראובן   סלומון ליאור
אליה בנדרי   יושע חיים   סמואלוב יצחק
גולדברג ישראל   כדר עובדיה   פלג (מוסאל) יוסף
גוליברודה דוד   לבזובסקי יעקב   פלג (מוסאל) יצחק
גוליברודה יוסף   לוין אריה   פלג (מוסאל) משה
גיל (גוליברודה) אהרון   לזובסקי משה   קודריאנסקי יוסף
דרור גיא   מוסאל דוד   קופר זאב
הוברמן יוסף   מוסאל יעקב   קירז'נר אליהו
הוברמן שלמה   מוסקו שמואל   רגבי (רוגובסקי) יונתן
הילזנרט משה מקס   מורגנשטרן יעקב   רוזין אריה
זלינגר ראובן   מירצקי גיורא   שובלי יעקב
חבקין יוסף   מלכוב אברהם   שובלי שמעון