איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אריה ליב   זלסקי שרגא פדיה   פוטשניקוב שלום שורה
גולדברג איתן   זרחוביץ שאול   פלדמן יוסף יעקב
גינדי אברהם   חממי שלמה   פרומקיס אריה
גינדי יגאל   טרכטנברג יחיאל   פרומקיס יעקב
גינדי משה   יודלביץ אבשלום   צינדר מקס
גיסין אבשלום   יעקובי פנחס   קירז'נר יעקב
גרינהוט מיכה   לוי קוברסי יצחק   קמפינסקי שמעון
דגן אהוד   מורגנשטרן יצחק   רפפורט בנימין
זליג שמשון   מזרחי ישראל   שפוב אברהם