איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אריה ליב   טרכטנברג יחיאל   פרומקיס אריה
גולדברג איתן   יודלביץ אבשלום   צינדר מקס
גינדי אברהם   יעקובי פנחס   קירז'נר יעקב
גינדי יגאל   לוי קוברסי יצחק   קמפינסקי שמעון
גיסין אבשלום   מורגנשטרן יצחק   רפפורט בנימין
גרינהוט מיכה   מזרחי ישראל   שפוב אברהם
דגן אהוד   פוטשניקוב שלום שורה    
זלסקי שרגא פדיה   פלדמן יוסף יעקב