איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אריה ליב   חממי שלמה   פלדמן יוסף יעקב
גולדברג איתן   טרכטנברג יחיאל   פרומקיס אריה
גינדי אברהם   יודלביץ אבשלום   צינדר מקס
גינדי יגאל   יעקובי פנחס   קירז'נר יעקב
גיסין אבשלום   לוי קוברסי יצחק   קמפינסקי שמעון
גרינהוט מיכה   מורגנשטרן יצחק   רפפורט בנימין
דגן אהוד   מזרחי ישראל   שפוב אברהם
זלסקי שרגא פדיה   פוטשניקוב שלום שורה