איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אריה ליב   זרחוביץ שאול   פלדמן יוסף יעקב
גולדברג איתן   חממי שלמה   פרומקיס אריה
גינדי אברהם   טרכטנברג יחיאל   פרומקיס יעקב
גינדי יגאל   יודלביץ אבשלום   צינדר מקס
גינדי משה   יעקובי פנחס   קירז'נר יעקב
גיסין אבשלום   לוי קוברסי יצחק   קמפינסקי שמעון
גרינהוט מיכה   מורגנשטרן יצחק   רפפורט בנימין
דגן אהוד   מזרחי ישראל   שפוב אברהם
זליג שמשון   פאר יעקב    
זלסקי שרגא פדיה   פוטשניקוב שלום שורה