איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארנון (כהן עיראקי) משה   וילסון אברהם אייבי   סולימן יוסף
אשד (אושדי) יעקב   יהוד ראובן   שטינמן יצחק
בן ארצי (תורכי) משה   מזרחי צדוק    
גפלה מנחם   מנצור (כוזור) זכריה