איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אורבך חיים   ויטורז' משה   פרומקיס יעקב
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   וישנבסקי אריה   קירשט (דובדבני) ירחמיאל
בלאו ראובן ארנסט   ורדי (בורדה) פסח   רוגובסקי משה
בן נאים משה   זוסמנוביץ ברוך   שוכמן צבי
גולדשטיין יוסף   סגל יושבעם   שחין יוסף
וידוקלר משה   פרומקיס חיים   תאומים פרנקל משה