איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב מנשה   בן דוד יגאל   חופשי מאיר
אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   בן דור (בונודו) עזרא עזי   חורש אלי
אברמוב אילן   בן עוזיאל אורי   חלף גדליה
איזנברג אילן   בנדורי מידד   יעקובי ירחמיאל ירח
איל (רובשקין) שמואל   ברומברגר איתן   כנען (קומרצ'רו) איזי ישראל
אילני (אוליבנבוים) אמנון   ברוש (בורשטיין) נחמיה   לביא (גרין) יהודית
אילני (אוליבנבוים) מרדכי   ברנוי (בלומנפלד) זאק   לויוס אופיר
אלבז אליאב   ברנר יצחק   לוין מיכאל
אלטשולר גדעון   גולדנברג עופר   לפידות אליעזר
אלישיב גליל   גורן (גרינבלט) אורי   מילמן שמואל שמוליק
אלרן (ממושי, ליזרוביץ) אברהם   גורן (גרנובסקי) צבי   מימון דוד
אלרן אברהם אבי   גרוס זאב   מימון ויקטור
אנגלנדר יעקב   גרוס יעקב   מירב אלי
ארום גדעון   האן טומס טומי   מירון (מרנשטיין) ישעיהו
ארנן (הרלינג) אברהם   הד (הייט) שמואל   מרלי דוד
בארי (אפשטיין) מיכאל   הכהן עראקי יוסף   נחמיאס יעקב
בז'רנו ישראל   הרפז (הראל) ורדית   ניצן מאיר
בז'רנו (גלעדי) רינה   זינגר ישראל   ניר (לנדה) אליעזר אלי
בית הלחמי עטרה   זלינגר זאב   סגיס עמיעז עמי
בן ארצי עדן   זלינגר ישראל איזי   ספיבק שלום