איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב מנשה   בן דור (בונודו) עזרא עזי   חורש אלי
אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   בן עוזיאל אורי   חלף גדליה
אברמוב אילן   בנדורי מידד   יעקובי ירחמיאל ירח
איזנברג אילן   ברומברגר איתן   כנען (קומרצ'רו) איזי ישראל
איל (רובשקין) שמואל   ברוש (בורשטיין) נחמיה   לביא (גרין) יהודית
אילני (אוליבנבוים) אמנון   ברנוי (בלומנפלד) זאק   לויוס אופיר
אילני (אוליבנבוים) מרדכי   ברנר יצחק   לוין מיכאל
אלבז אליאב   גולדנברג עופר   לפידות אליעזר
אלטשולר גדעון   גורן (גרינבלט) אורי   מילמן שמואל שמוליק
אלישיב גליל   גורן (גרנובסקי) צבי   מימון דוד
אלרן (ממושי, ליזרוביץ) אברהם   גרוס זאב   מימון ויקטור
אלרן אברהם אבי   גרוס יעקב   מירב אלי
אנגלנדר יעקב   האן טומס טומי   מירון (מרנשטיין) ישעיהו
ארנן (הרלינג) אברהם   הד (הייט) שמואל   מרלי דוד
בארי (אפשטיין) מיכאל   הכהן עראקי יוסף   נחמיאס יעקב
בז'רנו ישראל   הרפז (הראל) ורדית   ניצן מאיר
בז'רנו (גלעדי) רינה   זינגר ישראל   ניר (לנדה) אליעזר אלי
בית הלחמי עטרה   זלינגר זאב   סגיס עמיעז עמי
בן ארצי עדן   זלינגר ישראל איזי   ספיבק שלום
בן דוד יגאל   חופשי מאיר   עינב (וינלגר) גדעון