איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושרוב משה   דרובין יוסף   יעקבזון עמנואל
אידלמן שמואל אלתר   הלל משה   יעקובובסקי ראובן רודולף
איזקסון צבי   הלל נפתלי   כהן ירמיהו
איכילוב משה   וינברג אלחנן   לוין אלישע
בורק יוסף   וינברג ישעיהו   לוין אשר
בן דוד יוסף   וינר ישעיהו   לוין זלמן
בן זאב אהרן רוני   ויס יצחק   לוין מיכאל מיכל
בן עזר דוד   וקסלר אפרים פישל   לוין שמואל
בקר יעקב   זיגר אריה לייב   ליבין (יאנס) יוסף לייב
בקר משה   זיגר סמי שמואל   ליובין משה
בקר עמנואל   זילברשטיין שלמה   מאירוביץ עזרא
בקר שמואל   זמסקי תנחום נתן   מדמוני ינון
ברלין אליהו   חביב (לובמן) זרובבל   מזובר שמואל
ברניצקי אליהו   טויבר נחמן   מזרחי ישראל
ברניצקי שלום שמונה   טולקובסקי שמואל   מכנס גד
ברקוביץ חנוך   טופורובסקי משה   מלמן יוסי
ברשבסקי נפתלי   טפר זאב   מרקוביץ מתניה
גורדון מנחם   טרכטנברג אלחנן אליק   נחמיאס אברהם
דודזון אבנר   יעקבזון הלל   סגל יהודה
דודזון יואב   יעקבזון זלמן סלומון   סיטקוב יששכר