איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
(לובמן) זרובבל   דודזון יואב   יעקבזון עמנואל
אושרוב משה   דרובין יוסף   יעקובובסקי ראובן רודולף
אידלמן שמואל אלתר   הלל משה   כהן ירמיהו
איזקסון צבי   הלל נפתלי   לוין אלישע
איכילוב משה   וינברג אלחנן   לוין אשר
בורק יוסף   וינברג ישעיהו   לוין זלמן
בן דוד יוסף   וינר ישעיהו   לוין מיכאל מיכל
בן זאב אהרן רוני   ויס יצחק   לוין שמואל
בן עזר דוד   וקסלר אפרים פישל   ליבין (יאנס) יוסף לייב
בקר יעקב   זיגר אריה לייב   ליובין משה
בקר משה   זיגר סמי שמואל   מאירוביץ עזרא
בקר עמנואל   זילברשטיין שלמה   מדמוני ינון
בקר שמואל   זמסקי תנחום   מזובר שמואל
ברלין אליהו   טויבר נחמן   מזרחי ישראל
ברניצקי אליהו   טולקובסקי שמואל   מכנס גד
ברניצקי שלום שמונה   טופורובסקי משה   מלמן יוסי
ברקוביץ חנוך   טפר זאב   מרקוביץ מתניה
ברשבסקי נפתלי   טרכטנברג אלחנן אליק   נחמיאס אברהם
גורדון מנחם   יעקבזון הלל   סגל יהודה
דודזון אבנר   יעקבזון זלמן סלומון   סיטקוב יששכר