איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרוני (זאוברמן) מירה   וינשטיין קוולמן אביבה   פרנקל (טפר) ריבה
בוכסטר (סגל) צביה   מרגלית מיה   צוקרמן (וילסון) רותי
בורלא (סניור) סטלה כוכבא   נוימן (אולינקי) נחמה   צימרמן (אולינקי) שרה
בלוך (כהן) ארלוזורה   סגיס (אלימלך) נצחיה סול   רץ (הורביץ) דינה
גולדברג (זלצר) צפורה ציפי   עומסי אלישבע   שמאי אורנה
הורביץ עדינה   פאר (אולדנפרב) אסתר