איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרוני (זאוברמן) מירה   וינשטיין קוולמן אביבה   צוקרמן (וילסון) רותי
בוכסטר (סגל) צביה   מרגלית מיה   צימרמן (אולינקי) שרה
בורלא (סניור) סטלה כוכבא   נוימן (אולינקי) נחמה   רץ (הורביץ) דינה
בלוך (כהן) ארלוזורה   סגיס (אלימלך) נצחיה סול   שמאי אורנה
גולדברג (זלצר) צפורה ציפי   עומסי אלישבע    
הורביץ עדינה   פרנקל (טפר) ריבה