איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן יוסף   דורון (דורוגויר) יוסף   פיאלקוב משה
אלמליח ליאון   הוניגסברג אריך   פנחס יחזקאל
ארנון (ארגר) ישראל   וינברג משה   פרבר זלמן
ביברמן ישראל   זמסקי ישעיהו   פרבר יוסף ג'וסי
ביגלאיזן משה   חינקין יוסף   פרוסקובר ליב אריה
בן עוזיאל ניסים   חינקין יצחק   פרימן שמואל
בן צבי שמואל   טביב שלום   קאופר שלמה
ברגר צבי   כהן יואל   קליין משה
ברס אליעזר   לוי צבי   רוזין עמנואל
גרסטנר יונה   מאייר חנוך   רוזן אדם
גרפינקל אלכסנדר   מאירוביץ עקיבא   שיף שמעון
גרפינקל ז'ק יעקב   מילר אלימלך   שמש יצחק
גרשברג אברהם   נריה יצחק   שנידר (שניידר) אלכסנדר שורה
גשרי משה   עדיני שלמה   שנק משה
דויטש מרדכי   פומרנץ יוסף   שרון (אברהם, שלומוביץ) יוסף