איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה   הימן (פוקסון) שרה   שליט רובי
אריה (הורביץ) תמירה   זלצמן-ויסמן פנינה   תמיר (רבינוביץ) מיה מרים
בוסטייל (ישראל) מרגרט   טל מיכל    
בראון רותם   פולני (לוית) מרים