איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארבל (סגלוב) עלי   זקס אליעם   עשבי יובל
בן צבי (הרשקוביץ) אילן   ימפולר אהוד   צ'רנוב דונלד
בן שמואל יעקב קובי   לוין אורון   קלימקר הרי
הלוי דניאל   מאור אורי   שחר אריה
הרפז עמוס   מאייר בנימין   שמעוני יאיר