איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוטל זכריה   כצלר (קצלר) פייביל שרגא   פניגשטיין משה
ברוך אברהם   לבזובסקי יעקב   פרלמוטר אברהם
גדסי נפתלי   לוי קוברסי יצחק   שפוב אברהם
גולי שלום   פורמן משה