איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אקוה (אכואע) דוד   הנדלר חיים   ניימן ישראל
אתיאל (היטעל) אריה ליב   וייסל (ויס) שלום שכנא   ניסים אפרים
באביטש ליפא   וישנבסקי מאיר   סולימן אברהם
באשר (אפרים) ניסים   זבודיבקר יהושע   סולימן יצחק
ביסלוביץ יהודה   חיטרוש יעקב   סולימן עובדיה
בירגר גרשון   טביב (בן שלום) דוד   סקלוט שלמה
בן אברהם שלמה   טורקיה משה   עוקשי (בן שלום) זכריה יחיא
בן צבי שמואל   יאפו פסח   עוקשי סעדיה סעיד
בק (טבצ'ניק) ליפא   יהוד יחיא   עוקשי שלמה סלימן
ברדן מאיר ליב   יצחקי (יצחקוב) מיכאל   עראקי מאיר
ברויזמן משה   כץ דוד   עראקי (בן פנחס) שלמה
ברס יהושע   לילינבלום שלמה   פנחס (בן דוד) שלמה
ברשבסקי שלמה   לינדן יעקב   צ'רנוב צבי
ברשבסקי שמחה דוד   מזרחי יעקב מוסא   ציגלרויט משה
גולדין ניסן   מזרחי משה   צלליכין זאב
גולי שלום   מילר (קולקר) בנימין   קוטורקוף שמואל
גלזר זוסיה   מילר נחום   קוטלובסקי משה
גלזר זליג   מלמד יוסף   קורזאן (קורסן, גורסן) סעדיה
דשבסקי יואל   מרחוביץ ישראל ליב   קלס (לואיס) אריה ליב
הלוי בן פנחס (כמוס) דוד   נהמי יחיא זכריה   קלס חיים