איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   זינר (קעטבי) יפה   קליין (פרידלנדר) סילקה צילה
ארנון (הרשקוביץ) זלפה   זלצמן (קליין) מלכה   קרסו (שליט) שפרה שיינע
אתיאל איטה   לבה (שטינמן) צפורה   שבילי (זיזובי) שולמית
גרשוני (פניק) רחל   לוין (אתיאל) ציונה   שורצשטרק (שיבק) צינה
היינמן (סמטר סמפטר) תמר   מורגנשטרן (צינוביץ) בתיה   שיקלושי (שרעבי) יהודית
וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית   מלין (גולודץ) מושה   שמאי (בוזלי) מרים
וישנבסקי הינדה   ענתבי (יושע) שושנה   שר (זילברשטיין) רחל
וכסלר (הכהן קפלן) שיינה אלקה   פרבר (מלר) דורה