איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוצקי רותם   ויליניץ שלמה   פורת (פרשקובסקי) אורי
אגוזי אריה   זוסמן עזרא   פכטר צבי
אלוני יאיר   יאפו אליעזר   פלג (פכט) אברהם
ארבל (איידלננט) עמיהוד   יעבץ זאב   צפרוני (צפלביץ') גבריאל
בלוך דניאל   לוי אמנון   קיוויתי נסים
בן יהודה (פרלמן) אליעזר   מלמן יוסי   שורר חיים
בנדר אברהם   מקוגון יהודה   שילוני (סלוניק) אשר
בנדר אריה אריק   נוימן ליאון אריה   שליט הנרי רפאל יצחק יהודה
גולדשטיין דב   נעם (זוסמן) יחזקאל   שרמן אלפרד
הורביץ אמנון   פורטר דוד