איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמזון יצחק   בן דב (לזנגה) צבי   וינר וולטר
אולפינר זהר   בראון אליהו   ויצמן ג'ים
אולשן (אולשנסקי) יצחק   ברוטפלד זאב   ויצמן מנחם חמי
און נריה   בריס פסח פול   וישקין דוד מרדכי
אוסטין דניאל   ברקן עמיקם עמי   ושיץ אפרים
אופק זוהר   ג'דה אהרון   זוצקי מירון
איילון (הירשליר) דוד חיים   גולדנברג יצחק   זיגר יצחק מרדכי
איינהורן גדליה   גורדון אבי   זעפרני חגי
אלרואי (רצקי) פנחס   גיבשטיין חנניה   זק אלכס
אלתר אברהם   גינדי (קובי) יעקב   חוטורי (חוטורצקי) ראובן
אפרת (רפפורט) אהוד   גינזבורג בנימין בן   טביב אבנר
אפרת (רפפורט) עדי   גת (וינשטיין) אליהו אליק   טויסטר שלמה
ארזי (כהן ארזי) אסף   דבורה יוסי   טומשין ליאור
אריאב (אוזי) יעקב יקי   דורון נחמיה חמי   טומשין צפריר
אריאב (אוזי) עוזי   דמארי רמי   טורק דוד
בולקינד דרור יוסף   הלוי בלפור   טרגן אליעזר
בונה זאב   המאירי מאיר   יואלסון צרלס
בלייכר יואב   וייס ריכרד   יניב (פוחצ'בסקי) עצמון דניאל
בן ארצי משה   וינברג יהודה לואי   יעקבזון דניאל יהודה
בן ארצי (תורכי) שמואל   וינטרוב צבי   יעקובוביץ ישראל