איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בומזה ג'יין אלן   לוי (שיינברום) רונית   פרוינד (דימקוב) גניה
המאירי (ביביס) אביבה ויוי   מוגילבסקי (שפירא) טובה   צ'רנוב בלומה
יהב (מימון) אדלה   מסיקה (מימון) מיכל   קופר (דנציגר) אסתר
יעקובי (כהן) ויקטוריה   עובד (שאלתיאל) אידה   רוזנפלד (סילברמן) קלרה