איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אליזוב משה   וינטר פישל אפרים   פרבר זלמן
גדסי נפתלי   זמסקי תנחום   קויפמן אהרון
גולדברג אברהם זאב   חיטרוש אהרון   קויפמן שבתאי
גולדברג יעקב יוסף   טורקיה משה   ריכטר גדליהו
גולדמן יהושע   יאבו יוסף   ריכטר (ריכטער) מתתיהו
גיספן אברהם   כהן משה   שובלי שמעון
גרינבלט (פייבלוביץ') יעקב   לוי קוברסי משה   שמאי אברהם אבו דיב
הלוי (לוי כמוס) סעדיה   מזרחי יוסף בושרי   שניפר נתן