איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (כמוס) צפורה   דויטש (שניידר) טובה   קמניצר (רבה) שרלוטה
אמיתי (בובשובר) נירה   ויס (גולומב) דליה   רז לינדה
אמיתי (זומרפלד) נעמי   זומרפלד (רוזנבלום) גרדה   רחמים (אביוב) נעמה
גולדמן (חקק) ענת   מגיד (גורדון) רינה חנה