איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהל מילא   יאפו אליעזר   סמילנסקי משה
איילי (הירשלר) מאיר   יודילוביץ דוד   פינברג פנבר אליהו אליאן
ארבל (איידלננט) עמיהוד   יונס שלמה נפתלי הרץ   פפנהיים אברהם שמואל
בורלא יהודה   כהן אדיר   קוצר אריה
גיל אילן   לוי אמנון   קרניאל ישעיהו
דגני אסי   ליבונטין (חושי הארכי) יחיאל יוסף   שילוני (סלוניק) אשר
הכהן (בן הלל הכהן) מרדכי   מאירוביץ מנשה   שיף מידד
טביב מרדכי   מרום (מרימס) עודד   שלמון (סלומון) אברהם