איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגבבה אלי   מירצקי רן   רז (מזרחי) משה
אשרוב מרדכי   פיס יוסי   ריינגולד גדי
בן משה (בלובשטיין) חיים   פיקרסקי איסר   שטראוס גבריאל
דואק חיים   פיקרסקי גיורא   שטראוס שלמה קרל
זוסמנוביץ עמוס   פרחי יהודה   שיפמן יוסף יוסקה
כהן (קוהן) יוסף יוליוס   צימבלר משה    
כהן עמיאל   רוזנמן לוי