איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברויזמן יעקב אשר   יעבץ יצחק   סיבהי שלום
ברון אברהם   יעקובי יחזקאל   פינקלשטין נחום
גוטמן מרדכי   כדריה אליהו   פפירמייסטר גרשון
גולדברג יצחק ליב   לובמון (לובמן) אברהם   פריאלניק אפרים
גליקברג יעקב   לוין מם (מ')   פריאלניק יעקב
גפלא (בן יעקב) דוד   מאייר הנרי חיים   קוסובסקי מרדכי
גפלא צדוק   מאירוביץ אברהם   קירז'נר אליהו
דייקן צבי הירש   מזרחי מנחם   קלצ'קי (כץ) יהודית
הובר מתניה   מזרחי (בן זכריה) מנחם   קמפינסקי משה
הובר סעדיה   מייזל יעקב צבי   רגבי (רוגובסקי) מרדכי
ויס ראובן   מימון (עבדאללה) שלמה   שוסהיים שלמה
זילברמן יחיאל   מנחם בן זכריה   שיינפינקיל (שינפינקעל) אליהו
זלצמן מנחם מנדל   סולימן מרדכי