איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברויזמן יעקב אשר   יעבץ יצחק   סיבהי שלום
ברון אברהם   יעקובי יחזקאל   פינקלשטין נחום
גוטמן מרדכי   כדריה אליהו   פפירמייסטר גרשון
גולדברג יצחק ליב   לובמון (לובמן) אברהם   פריאלניק אפרים
גליקברג יעקב   לוין מם (מ')   פריאלניק יעקב
גפלא (בן יעקב) דוד   מאייר הנרי חיים   קוסובסקי מרדכי
גפלא צדוק   מאירוביץ אברהם   קירז'נר אליהו
דייקן צבי הירש   מזרחי מנחם   קמפינסקי משה
הובר מתניה   מזרחי (בן זכריה) מנחם   רגבי (רוגובסקי) מרדכי
הובר סעדיה   מייזל יעקב צבי   שוסהיים שלמה
ויס ראובן   מימון (עבדאללה) שלמה   שיינפינקיל (שינפינקעל) אליהו
זילברמן יחיאל   מנחם בן זכריה    
זלצמן מנחם מנדל   סולימן מרדכי