איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן אליעזר יצחק   ירושלמי (ירוזולינסקי) אברהם יצחק   פלום נתן שמואל
בן דוד (זייצוב) נירה   כהן נפתלי היינץ   פלום שלמה דב
הוד (מזרחי) נחמה   ליבוביץ צבי הרי   פרוסקובר שלום
הלפרין יוסף   מדמוני זכריה   קויפמן שמואל
הנדלר דוד שלמה   מימון מנחם מנדל   קוסובסקי מרדכי
וילנר (וילנאי) יונה זאב   ניר (פלדקליין) יצחק   רובוצ'ק שמעון
וינר רודולף   סגל חיים יהודה   רסינסקי דב
ופסי רפאל   סיאני יששכר   רצון זכריה
זיכל צבי   פוקס אלימלך מקס   רצון שלום
טומשין זאב   פיכטלברג אברהם   שובלי חיים
ימפולסקי אהרון   פישר אהרון   שוסהיים משה אליהו