איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אקוה שמעון   וולקוב נחמיה   עוקשי יוסף
אשד (אושדי) אביתר   וינשטוק יוסף הרמן   פרידמן שרגא
בן אליעזר יוסי   יעקובי בנימין   צלליכין יצחק
גולדנסקי אריה   לוי אהוד   קדמי ניסים
גפן (גפלה) חנוך   מיוחס בנימין   שטוקהמר ירוחם
הדה יעקב עקוש   ניסימוב יאיר