איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ בנימין   וורוטיצקי שלמה   סמושקין חיים
אבשלומוב אברהם   וינדמן משה   עדיני ישראל
בית הלחמי איתן   זהבי ארי   עפארי זמיר
בית הלחמי יעקב   חונן בנימין   פלג (צימלגיסר) מרדכי מוטקה
בן ארצי אלעד   טביב יהודה   פלוטקין שלמה
בקר יצחק   טוביה שלום   פרי (פרימרמן) אברהם
בר נס יזהר   כהן (עראקי) דרור   פרנק עמירם
גורדון יצחק   כהן עדני   פרנקל יונתן
גינזברג יעקב   לימן הרי   רגב חיים
הכהן עראקי שלום חבקוק   מגידוב יוסף   רוזנבלום אריה
הלוי יצחק   מילר אהרון   רותם (ורטהיים) יוסי
הרפז (גולדנברג) שלמה   סימנטוב מרדכי