איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבטיחי משה   כהן יאיר   פולני דב
אביוב אבשלום   כהן מרדכי   פרנקל חנוך
אברמוביץ חגי   לדני צבי   פרנקל יצחק
אורמן אמנון פיליפ   לוי דוד   ציגלרויט יהודה
אלקיים אליהו   לוין ישראל   ציגלרויט יעקב לייב
בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   ליבה ברוך   קוהוסוב אהרון
בן אהרון צדוק צדוק   ליכטנשטיין חיים ישראל   קוזי משה
בקר שמואל   מוגילבסקי דוד   קוזי צבי
ברויטמן משה   מזרחי אברהם   קושניר שמואל
גורן (גרנובסקי) צבי   מזרחי יעקב   קראוס משה
גיסין בנימין   מזרחי עזרא   קרוין אברהם
גלובצ'יק ישראל   מזרחי שלמה   קשת (קירז'נר) משה
הררי (ג'יבלי) יצחק ימבו   מימון ציון   ראם (ויזלטיר) מרדכי
וייס ארוין ישראל   מלכין מיכאל   שטינברג אריה
ויס יגאל   מרימס מנשה מוניה   שיפריס ראובן
זיגר סמי שמואל   נשר שרגא   שני טל
חבקין אפרים   סגיס יהודה   שפרן יצחק
חבקין משה   סיקלר יוסף   שרעבי שלום
יזרעאל דוד   סנדיק יצחק    
יעקובי שאול   סרולביץ אלכס