איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנברג חנן לייב   זאיק ברוך   לביאנט אהרון
איזנברג מרדכי   זוסמן דב ברל   לזנגה מרדכי דב
אלגיסר ראובן   זוסמן יוסף   לייזרוביץ אברהם
אלוני יוסף   זוסמן יצחק   מאורי יוסף
אספורמוס אברהם   חוינה אברהם   מונק יהודה
בטלמן נח   חוינה יהודה   מוקטל עמיהוד
בירנבוים אברהם   טביב משה   מזובר מרדכי
בירנבוים יוסף   טיכמן יהודה   מזרחי ירמיהו רמי
ברקוביץ ישראל לייב   יזרעאל צבי   מזרחי שלמה
ברקוביץ בארי שמעון   יזרעאלי משה   מילר לייבל אריה
גוטמן יהודה   יעקבזון שמחה   נכוני (ניקר) משה
גולדמן מנחם מנדל   יעקובי בנימין   סולומונוביץ ישראל צבי
גורביץ אליהו   יעקובי פנחס   סטאלמאן (דוב ברל נגר) דוב ברל
גורפיין אשר   יעקובי צבי   פומרנץ מרדכי
גלעדי (נובופרוצקי) יוסף   יעקובי שלמה   פנחס זכריה
הילמן אהרון ברוך   כהן יצחק   פניק דוד
הימן משה יהושע הלוי   כהנובסקי אהרון   פסטרנק משה
וולפמן היינריך הייני חיים   כובני (חובני) שלמה   פרלמן יעקב
וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   כרובי (קפוסטה) אליהו   קוטלובסקי יצחק
וינלגר צבי   כרמי (חלופי) זכריה   קרסנובסקי זליג