איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנברג חנן לייב   זוסמן דב ברל   לזנגה מרדכי דב
איזנברג מרדכי   זוסמן יוסף   לייזרוביץ אברהם
אלגיסר ראובן   זוסמן יצחק   מאורי יוסף
אלוני יוסף   חוינה אברהם   מונק יהודה
אספורמוס אברהם   חוינה יהודה   מוקטל עמיהוד
בטלמן נח   טביב משה   מזובר מרדכי
בירנבוים אברהם   טיכמן יהודה   מזרחי ירמיהו רמי
בירנבוים יוסף   יזרעאל צבי   מזרחי שלמה
ברקוביץ ישראל לייב   יזרעאלי משה   מילר לייבל אריה
ברקוביץ בארי שמעון   יעקבזון שמחה   נכוני (ניקר) משה
גוטמן יהודה   יעקובי בנימין   סולומונוביץ ישראל צבי
גולדמן מנחם מנדל   יעקובי פנחס   סטאלמאן (דוב ברל נגר) דוב ברל
גורביץ אליהו   יעקובי צבי   פומרנץ מרדכי
גורפיין אשר   יעקובי שלמה   פנחס זכריה
גלעדי (נובופרוצקי) יוסף   כהן יצחק   פניק דוד
הילמן אהרון ברוך   כהנובסקי אהרון   פסטרנק משה
הימן משה יהושע הלוי   כובני (חובני) שלמה   פרלמן יעקב
וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   כרובי (קפוסטה) אליהו   קוטלובסקי יצחק
וינלגר צבי   כרמי (חלופי) זכריה   קרסנובסקי זליג
זאיק ברוך   לביאנט אהרון   קרסנובסקי מרדכי