איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב שלמה   ימשון (נובומיסט) אסתר   פיכמן ישראל
אקוה (יהוד) דבורה   מרכוס (חרל"פ) יוכבד   פישר (מילנרסקי) רחל
בובשובר אברהם אברשה   מרכוס נחמיה   פלדמן גבריאל
ברדן משה מרדכי   סולימן מאיר   קופר מנשירוב (מדליה) בת שבע
ברינקר אהרון אליעזר   סנדר (סולימן) שרה   קוצ'רסקי יעקב שמחה
הלוי חיים יהושע   עוקשי יוסף   שניידר (כרפס) רחל
חבלצקי (נובופרוצקי) פנינה   פופקו זליג   שפר (פופקו) אלימלך