איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איילון רות   גולדברג (קלר) סימה   פטרון (גלס) לאה
אלישיב (וינר) מרגלית   כהן (גולדמן) חנה    
אמיר (וודונוס) דליה   לנדה (גולדברג) שרה