איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוירבך (אויערבאך) משה   יודילוביץ יפת   רון (רוזנצוייג) חנוך
אנציקובסקי אהוד   יעקבזון יוסף יעקב   שלמון (סלומון) אברהם
גפן יוסף   לובמן מרדכי    
גרין (הגורני) אברהם   קום שמעון