איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גיסין דוד   כהן קורנה מוריס   קריינין אברהם
חמוז כהן דוד   מאייר דניאל   ריגר נפתלי
חמוז כהן יעקב   פייג משה מוריס   רפפורט דוד
ישראלי מנוח   פרבר גסטון גדליה   שפינר ליאון אריה
כהן (הובר) פשה   קפלן בן עמי