איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אחיעז (ארליך) זאב   זיזובי מרדכי   מימון ציון
אלקיים אליהו   זינר יעקב   נובופרוצקי ישראל
בורוכוב ישראל   זמיר (זוסמנוביץ) תיאודור   נוימן יוחאי
בסקינד זאב   יולני יעקב   סופר יצחק
ברקוביץ אליהו   יזרסקי צבי   פירסט ולטר צדוק
גוטגולד יעקב   יתום ציון   פריד דוד
גלובצ'יק משה שמואל   כץ אפרים   פריימרק ירחמיאל
גניסוצקי זאב   ליבנה (ברסמן) עמנואל   ציגלרויט מתניה
דגון (פישביין) משה   מוקטל גבריאל גבי   קנר שמואל
היינמן גרשון   מילר שמעון   קסנר אריה יחזקאל
ויינר יוסף   מימון אמנון   רוט אוריאל
ויסמן יוסף   מימון משה   רוטנשטיין עוזי