איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן (קרון) תמר   וסרמן (רוז'נסקי) דרורה   פרוור (ורש) דיתי יהודית
ארד (בית הלחמי) עטרה   זומר (וינשטיין) זהבה   פרשוב (מזרחי) שולמית
בן מרדכי (פרנקל) עמירה   חזן (רונן) רונית   קנה (איז'אק) יהודית
גבריאלית (גבריאלוב) בתיה   חן (צינוביץ) רחל רוחל'ה   קרניאלי (נגלברג) לאה
גרוסמן (פפנהיים) רחל   לביב (מילטין) רינה   רז (ניר) אהובה
דרור (טומשין) מרים מינה   לרמן (דיסטנפלד) שושנה   רחמים (אלפרין) שרה שרהל'ה
הוברמן (ציפרשטיין) אסתר   לשם (טאובה) מרים   רפפורט (אלוני) נירה
וולובלסקי חמדה   מיוחס (דשבסקי) נעמי   שדמון (טופורובסקי) עטרה
וולפר (וינברג) לי   מימון (דויטש) דבורה   שליט"א (שליטא) (קושלן) חיה
וולפרט (כהן) זהר   סימן טוב (דישי) לאה ליילה   שני (בידלובסקי) דליה
וינטר (פרמן) שושנה שוש   סלומון (לובמן) דינה   שריר (קראוס) טלילה
וכסלר (גיסין) שפרה   פלד (כמוס) רות