איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביצור זאב   הילמן אורי   קום בן ציון
בורובסקי יוסף בן ציון   הירש משה מרטין   קצורין מולי
בלוך אהרון   ויינברג אילייה   קרצ'בסקי דוד
בן משה (בלובשטיין) חיים   יעקובסון עומר   רגב (גרבטי) מרדכי
בנינסון יהושע דב   ליבוביץ צבי הרי   רובשקין שלמה
ברס אליעזר   ליטוינסקי מוריס משה   ריבלין ליפא
ברשבסקי משה   מורוצניק יעקב   רקובסקי שלום
גינצבורג דוד   פנחס יחזקאל   שובינסקי יצחק
דויטש סלו   פרבר ארמנד אהרון   שטוקהמר יהושע
הוכברגר צבי   צימבלר יהודה   תמרי בן ציון