איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הורביץ אשר   מאירוביץ עמי זכאי   שור אברהם
וילסון דניאל דני   מורבין יעקב   שניידר משה
וילסון מיכאל מיקי   מרקוביץ יהודה    
זמסון (ינקוביץ) סימון   רבינוביץ דוד