איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
און אברהם   זילברשטיין יחזקאל   פרס ישעיהו
איתן ישראל   חגין (שוורצבלט) אלכס   קוצר אריה
בית הלחמי (קומרוב) דוד   יצחקי ראובן   קרון אהרון
בלקינד ישראל   כספי דוד יעקב   קרישבסקי אזרחי מרדכי
בן שחר (משתילים) אורי   כרסנתי נסים   קרנר (אלוין) אבינעם
גולדמן יהודה   לובמן מרדכי   רוזן (רוזין) מתניה
גונדלמן אברהם   מור שמריהו   שלף מנחם
גלנטה רפי   מטמן כהן יהודה   שמעוני שמואל
הכהן (פוזנר) שפרה   מרגלית (מרגוליס) משה   שנק משה
הלוי (גילביץ) אברהם   עדיני (אידלמן) יונה   שנרפ שנהב אריה ליאו
הלפרין עמנואל   עזרוני יקותיאל