איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוברמן דב   ויס דרור   מזי"א אליהו רוניא (רנה)
אוסטשינסקי אליקום   ויסמן רענן   מטמן כהן יהודה
אושרוב דב   ויצמן יחיאל   ספרן (בוכהימר) צבי
איל אמציה   ורהפטיג עובדיה   סתוי נעמן
איתן (פופל) אברהם   זוסמן אברהם   פישלזון אברהם
אלבר (ברגר) גרשון   זוסמן יוחנן   פישלזון שמואל
אלבר יאיר   זייצוב אברהם   פרס חיים
אנגלברג מרדכי   זלץ אליהו   קולודנר יגאל
בן דוד (דודזון) עשהאל   זרקובסקי שמחה   קיפניס טל
בנינסון יצחק   חיסין אלכסנדר   קראוזה אליהו
גורביץ אליהו   חפץ רפי   קריא שמואל
דודזון (מנה) מנחם   טולקובסקי שמואל   רבינוביץ נח
דודזון (משקה) מנשה   טרויהולד תורן חיים הרברט   שליט אליהו ליב
דויטש שבתאי   יעקבזון עמנואל   שליט אריה יום טוב ליפא
דיגור ז'סטין   לוין סמואל    
הורביץ גרשון   מאירוביץ מנשה