איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוברמן דב   ויס דרור   מאירוביץ מנשה
אוסטשינסקי אליקום   ויסמן רענן   מזי"א אליהו רוניא (רנה)
אושרוב דב   ויצמן יחיאל   מטמן כהן יהודה
איל אמציה   ורהפטיג עובדיה   ספרן (בוכהימר) צבי
איתן (פופל) אברהם   זוסמן אברהם   סתוי נעמן
אלבר (ברגר) גרשון   זוסמן יוחנן   פישלזון אברהם
אלבר יאיר   זייצוב אברהם   פישלזון שמואל
בן דוד (דודזון) עשהאל   זלץ אליהו   פרס חיים
בנינסון יצחק   זרקובסקי שמחה   קולודנר יגאל
גורביץ אליהו   חיסין אלכסנדר   קיפניס טל
דודזון (מנה) מנחם   חפץ רפי   קראוזה אליהו
דודזון (משקה) מנשה   טולקובסקי שמואל   קריא שמואל
דויטש שבתאי   טרויהולד תורן חיים הרברט   שליט אליהו ליב
דיגור ז'סטין   יעקבזון עמנואל   שליט אריה יום טוב ליפא
הורביץ גרשון   לוין סמואל