איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אשפיז טוביה   ליבוביץ שלמה   קלס ברוך
ברס חיים   לפידות אליעזר   רגוניס חיים
ברקוביץ אליהו   לפידות זאב וובה   רוזנפלד יעקב
גורדון משה   מנדל משה   שער אבינועם
גורדון שמשון   סלומון דב ברל   שער סעדיה
גרינבלט מנחם   עפרוני עמוס   שפיגלמן נפתלי
דגון (פישביין) משה   קוזי אריה   שריד (בוצינסקי) יצחק
דשבסקי חיים   קטלובסקי שמואל