איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איילי (גורה) נעמי   טביב אלונה   סרולביץ (זוסמן) דבורה
גורפיין (שלומוביץ) שרה   מצקין (וילנר) חנה אנני   עלי (פרוסקאור) נעמי
דוד (קירז'נר) שולמית   ניב (גורדון) תקוה   שוטן (אופנהיימר) אילזה