איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה   ויינברג אילייה   פאפו גבריאל אליעזר
בלקינד (סגל) נחמה   זיגר (לובמן) נעמי   פרפרי (טופורובסקי) בת שבע
גבע (תמרי) אורה   זינגר (גרשונוביץ) עדה אדילה   צייזלר (רטר) עדה אדלה
היימן (יודלביץ) מרים   לבב (וולפנזון) דבורה   קזושנר טובה
וולפנזון (ברקוביץ) רעיה   נימקובסקי זינה   רבינוביץ (שמוליצנסקי) דבורה דולה