איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דימנט דוד   כהן (ברונשטיין) מלכה   שידלוביצקי (פישצנר) נחמה
דיקמן (לוקץ') אילנה   סלומון (גרובר) חנה    
דרמון (חיון) מרים   פיילכנפלד (אופנהיים) יהודית