איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (הדה) בתיה בריגיטה   גרצברג חיה   לובמן (לוין) חנה
אהרונסון (קוזי) מאירה   הדה (זימבלינגר) ברטה   סלומון (גרובר) חנה
בן ארויה (חיריק) לאה   זלמנסון (שטיין) יהודית   קלעי (עץ הדר) דינה